3 Days L. Baringo & Bogoria

This ideal 3 days safari takes you to lake Baringo ,a freshwater lake